Glazbene radionice Jovanovac
Osnove sticanja znanja :
-"Škola za rock gitaru" 1. dio od Ladislava Račića
- Vježbe grupnog muziciranja 
- Prigodne skladbe po stečenoj izobrazbi
- Svjetska prigodna glazbena literatura
Skladbe :
Azre , Filma , Aerodroma , Parnog valjka ,
Drugog načina , Jure Stublića ,
Prljavog kazališta ,Tutti frutti banda ,
Daleke obale , Fantoma ,
Divljih jagoda , Đavola ,
Boney M.
GITARA