Glazbene radionice Jovanovac
Osnove sticanja znanja : 
-"Violin Basics" autorice Christine Galka
- Vježbe grupnog muziciranja
- Prigodne skladbe po stečenoj izobrazbi
- Svjetska prigodna glazbena literatura
VIOLINA
POPULARNE SKLADBE
KLASIČNE GLAZBE
ODA RADOSTI
CAN CAN
AN DER SCHONENN BLAUE DONAU
SANTA LUCIA
ZEKO I POTOČIĆ
PJESME ŠKOLSKIH UDŽBENIKA
POPULARNE CRKVENE PJESME